Đăng ký cho khách hàng của bạn sẽ cung cấp cho bạn khả năng cấp cho họ các đặc quyền khác nhau như giảm giá, chương trình khách hàng thân thiết, giao tiếp cụ thể. Điều này cũng được yêu cầu nếu khách hàng cần xuất hóa đơn. Việc đăng ký cũng giúp các tương tác trong tương lai nhanh gọn hơn.

Tạo một khách hàng

Từ giao diện phiên bán hàng, sử dụng nút khách hàng

Tạo 1 khách hàng mới. Điền các thông tin và lưu lại. Có thể chọn khách hàng này ở các giao dịch tiếp theo

Tin tức mới

Tin tức nổi bật