Quản lý Nghỉ trong Odoo

Việc nhân viên xin nghỉ phép luôn là việc diễn ra hàng ngày tại các doanh nghiệp. Đây được coi là nhu cầu thiết yếu của người lao động, tùy theo từng trường hợp và hoàn cảnh thì có rất nhiều lý do khác nhau như bị ốm, hiếu hỷ, công việc gia đình…

Hợp đồng lao động trong Odoo

Hợp đồng lao động là cơ sở pháp lý về thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Quản lý tài liệu nhân viên với Odoo

Một số thông tin cá nhân khác còn được lưu trữ riêng ở mục tài liệu nhân viên như: Chứng minh nhân dân, sổ bảo hiểm, các bằng cấp liên quan... các thông tin này có thể được sử dụng để bộ phận nhân sự hay nhà quản lý sử dụng sau này

Thiết lập sơ đồ tổ chức, vị trí công việc với Odoo

Odoo cung cấp cho bạn các công cụ hoạch định tổ chức trong doanh nghiệp với các phòng ban chức năng, các vị trí công việc. Ở ứng dụng nhân viên, bạn có thể mô tả trực quan sơ đồ tổ chức cũng như các mô tả, yêu cầu từng vị trí công việc. [...]

Thiết lập các tính năng phục vụ công tác quản lý nhân sự với Odoo

Khi bắt đầu sử dụng Odoo người quản lý nhân sự cùng với người quản trị hệ thống phải bắt tay vào việc cấu hình và thiết lập các thông tin ban đầu như thiết lập chung, tổ chức lại phòng ban và tái cấu trúc chức vụ trên phần mềm để phù hợp [...]

Phân hệ tuyển dụng nhân sự (Recruitment) trong Odoo

Mỗi quy mô và loại hình doanh nghiệp thường sẽ có nhu cầu và cách quản lý hoạt động tuyển dụng khác nhau. Ở quy mô nhỏ, nhu cầu tuyển dụng không lớn, thường quy trình tuyển dụng khá đơn giản. Nhu cầu thường xuất phát từ ban lãnh đạo phòng ban hoặc doanh [...]

Tin tức mới

Tin tức nổi bật